Tietosuojaseloste

Laatimispäivä

24.3.2021

Rekisterinpitäjä

Adalia Oy

Visiokatu 6, 33720 Tampere

020 7340 030

info@adalia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Teittinen

Visiokatu 6, 33720 Tampere

+358 20 7340 030

toni.teittinen@adalia.fi

Rekisterin nimi

Verkkosivuston käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkopalvelun henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu.

Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaa ja kehittämistä varten esim. näissä tapauksissa:

 • Asiakaspalvelu
 • Markkinointi: verkkomainonnan kohdentaminen
 • Tuotekehitys: palveluidemme käyttökokemuksen parantaminen niiden käyttöön perustuen
 • Tietojen suojaaminen: varmistamme, että verkkosivuillamme ja tietokannoissamme toteutetaan riittävät tietoturvatoimenpiteet
 • Väärinkäytösten ehkäisy: käyttölokien tallennus

Henkilötietojen käsittelijät

Adalia Oy:n henkilöstö voi käsitellä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin tämän tietosuojaselosteen ja lakien mukaisesti.

Lisäksi saatamme käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti.

Voimme käyttää alihankkijoita muun muassa analytiikkaan ja sähköisen markkinoinnin ja mainonnan toteuttamiseen liittyen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän antamat tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, jotka käyttäjä on antanut yhteydenottolomakkeella:

 • nimi
 • sähköpostiosoite

Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot

 • Palvelun selailutiedot
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste.

Markkinointirekisteriimme tallennettavat tiedot

Voimme tallentaa tiedot käyttäjän yhteydenottolomakkeella antamat tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) markkinointirekisteriimme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään yhteydenottolomakkeen kautta. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla keräämme myös havainnoitua tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on joku muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa yhteistyökumppaneillemme tietoja havainnoiduista käyttäjistä mainostilan ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi ja mittaamiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n ulkopuolelle. Adalian keräämät tiedot tallennetaan EU:ssa sijaitseville palvelimille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkosivustoamme käytetään. Esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää sekä mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Google Analytics

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads. Voit estää Google Analyticsin käyttämisen tällä verkkosivulla hyväksymällä vain pakolliset evästeet.

Markkinointiin liittyvät evästeet

Ostamme ajoittain yhteistyökumppanimme verkkomarkkinointikampanjoita. Tällöin lisäämme sivustolle kumppanimme toimittaman evästeen markkinointikampanjan kohdentamista varten. Voit estää markkinointiin liittyvät evästeet hyväksymällä vain pakolliset evästeet.

Kolmannen osapuolen sivustot ja sovellukset

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja sovelluksiin. Esimerkkejä tällaisista sivustoista ovat LinkedIn, Facebook ja YouTube. Adalia ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja sovellusten tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Niihin sovelletaan heidän omia tietosuojakäytäntöjään. Jos päätät käyttää tällaisia linkkejä, suosittelemme, että luet kolmannen osapuolen sivustojen tietosuojakäytännöt ennen käyttämistä.

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus estää muiden kuin pakollisten evästeiden käyttö. Google Analyticsiin ja markkinointiin liittyvät evästeet voi estää hyväksymällä vain pakolliset evästeet. Evästeiden käytön voi estää myös selaimen asetuksista. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle tällä verkkosivulla: https://tietosuoja.fi/ilmoitus...

Käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.

Muutokset

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.